Soups & Appetizers

 
 
Soups & Appetizers
 
 
 
 
 
 
 

Soups:

 
Vegetable Soup
Wanton Soup
Hot & Sour Soup
Corn Soup
Egg Drop Soup
Meatball Soup
Hoisin Soup
Duck Soup
with Chinese mushrooms
Tofu Nori Soup
Tofu Hoisin Soup
Tom-Yum Com
Shrimps
Tom-Yum Kai
Chicken
 
 

Dim Sum:

 
Eggroll
Fried Wanton
Wau-Tip Chicken
Siu Loong Pao Chicken
Kai Pao Chicken
Cha Siu Pau Barbecued Pork
Shiu Mai Pork
Shiu Mai Beef
Chai Kau Vegetables
Pan Kua
Vegetables with peanuts
Ha Kao Shrimp
Yu Kao Fish
Honey Chicken Wings
 
 
 
 
 
rest